תיאוריה מוזיקלית  

      חיים לוי
 
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


מונה:

סימני הסולמות

דף הבית >> תיאוריה מוזיקלית >> סולם מוזיקלי >> סימני הסולמות
צופים יקרים!
 
 
בשיעורים הקודמים למדנו מהי מחמושת, מהו מפתח מוזיקלי, מהו צליל מוזיקלי, מהו סולם מוזיקלי מהם סוגי
הסולמות, נעבור כעת ונלמד על סימני הסולמות השונים הקיימים במוזיקה האירופאית מערבית. 

 
סימני הסולמות סימני במול או דיאז המופיעים בתחילת יצירה או קטע מתוך היצירה, ליד המפתח המוזיקלי,
 סימנים אלו מציינים למעשה את שם הסולם. סימנים אשר נובעים למעשה מתבנית הסולם. 

כגון סולם: רה מינור, סול מז'ור, פה מינור, לה במול מז'ור וכדומה.. 
עם הלחיצה על 
סימני הסולמות  יופיעו 2 טבלאות: 21 סימני הסולמות במז'ור,  ו- 21 סימני הסולמות במינור .

כיצד אנו מזהים את שם הסולם ביצירה?
לצורך זיהוי שם הסולם, יתכנו שלושה מצבים:
א- לסולם אין כלל סימני היתק.
ועל כן יתכנו שני מצבים: הסולם הנו מסוג דו מז'ור או מסוג לה מינור. 
ואיך נדע מהו שם הסולם.. ניגשים לסוף היצירה לצליל הבס האחרון ועל פי נקבע באם הצליל האחרון אצל
הבס הנו דו אזי היצירה כתובה בסולם דו מז'ור, אך באם הצליל האחרון בצליל הבס הנו לה אזי היצירה
כתובה בסולם לה מינור. 
ב- סימני ההיתק בסולם הם מסוג דיאזים.
לכל סימן היתק בדיאזים יתכנו שני מצבים: סולם מז'ורי או סולם מינורי 
נניח כי סימני ההיתק בסולם הנו דיאז אחד בצליל פה , אזי יתכנו שני מצבים או שהסולם הנו סול מז'ור 
עליה בחצי טון מהצליל פה דיאז לצליל סול, או מי מינור- ירידה בטון שלם מהצליל פה דיאז לצליל מי . 
על מנת שנוכל לקבוע מי משניהם הוא הנכון? גם כאן עלינו ללכת לסוף היצירה לצליל האחרון בקול הבס 
ובאם צליל הבס הנו סול אזי מדובר בסולם סול מז'ור, אך באם צליל הסיום בבס הנו מי אזי היצירה כתובה
בסולם מי מינור.  
בדיקה שכזו ניתן לבצע לכל אחד מ- 20 סוגי הסולמות ב-דיאזים.
ג- סימני ההיתק בסולם הם מסוג במול. 

לכל סימן היתק ב-במולים יתכנו שני מצבים: סולם מז'ורי או סולם מינורי 
נניח כי סימני ההיתק בסולם הנו במול אחד בצליל סי , אזי יתכנו שני מצבים או שהסולם הנו פה מז'ור 
עליה בקוינטה זכה מהצליל סי לצליל פה. , או רה מינור- עליה בטרצה מהצליל סי . 
על מנת שנוכל לקבוע מי משניהם הוא הנכון? גם כאן עלינו ללכת לסוף היצירה לצליל הבס ובאם צליל הבס
הנו פה אזי מדובר בסולם פה מז'ור, אך באם צלילי הסיום בבס הנו רה אזי היצירה כתובה בסולם רה מינור.  

בדיקה שכזו ניתן לבצע לכל אחד מ- 20 סוגי הסולמות ב-במולים.
 
להלן טבלה אשר מכילה את כל סימני ההיתק של כל הסולמות
אופן ההתקדמות מהסולם הקודם - סולמות המסומנים ב-דיאזים- יש להתקדם ב- 5 צעדים.
לדוגמא מהסולם סול מז'ור נתקדם ב-5 צעדים ונקבל סולם רה מז'ור. (סול, לה, סי, דו , רה). 
אופן ההתקדמות מהסולם הקודם- סולמות המסומנים ב-במולים- יש להתקדם ב-4 צעדים.
לדוגמא מהסולם רה מינור נתקדם ב-4 צעדים ונקבל סולם סול מינור ( רה, מי, פה, סול)

 

ובכן, במוזיקה המערבית אירופאית קיימים 42 סימני סולמות שונים אשר בנויים מהסולם המז'ורי
ומהסולם המינורי כאשר לכל אחד מ- 7 צלילי היסוד:  דו,רה,מי,פה,סול,לה,סי, מוצמדים 5 סימני ההיתק:
ב-דיאז או ב-במול.. ולכן :  7*3*2= 42 סולמות . (צלילי היסוד X רגיל/דיאז/במול X מז'ור/מינור).


כמות הסולמות במוזיקה המערבית אירופאית
במוזיקה האירופאית מערבית ישנם 42 סימני סולמות שונים. אך רק 24 מתוכם 12 במז'ור ו-12 במינור
הינם בשימוש רחב יותר..

על-פי סימני הסולם נקבעים 7 דרגות הסולם. הצליל המזוהה בסולם הוא למעשה צליל הטוניקה. לדוגמא: 
בסולם רה מינור צליל הטוניקה הנו רה. ובסולם סול מז'ור צליל הטוניקה הנו סול וכדומה..

סימני הסולם נועדו לצורך ציון גובה הצלילים ודרגות הסולם ולצורך נוחות כתיבה בלבד. (כידוע ניתן לכתוב
את כל 42 הסולמות ב-דו מז'ור ועדיין לשמר את תבנית הסולם. ולמעשה סימני הסולם נועדו לצורך נוחות
כתיבה וקריאת התוים בלבד. 

 
להלן טבלה המכילה את 42 הסולמות:  
 
C- major C#- major Cb- major C- minor C#- minor Cb- minor
D- major D#- major Db- major D- minor D#- minor Db- minor
E- major E#- major Eb- major E- minor E#- minor Eb- minor
F- major F#- major Fb- major F- minor F#- minor Fb- minor
G- major G#- major Gb- major G- minor G#- minor Gb- minor
A- major A#- major Ab- major A- minor A#- minor Ab- minor
B- major B#- major Bb- major B- minor B#- minor Bb- minor
 
 
לכל אחד מתוך 42 הסולמות השונים קיימים סימני היתק שונים ותבנית מרווחים מוגדרת אשר מכונה
תבנית הסולם. ולמעשה לכל אחת מ-7 סוגי הסולמות השונים הקיימים במוזיקה האירופאית מערבית
קיימת תבנית מרווחים מוגדרת וקבועה אחת. שעל פיה נכתבה/ת המוזיקה הארופאית מערבית החל
משנת 1600 ועד ימינו אלה. 

   
21 סולמות מז'וריים: ( הסולמות עם סימניות הדיאז/במול כפול אינן בשימוש יומי )   

אלו הם 21 סימני הסולמות במז'ור, סימנים אלו נובעים מהזזה ימינה או שמאלה של 7 צלילי היסוד. 
לדוגמא - כאשר אנו מזיזים את הסולם דו מז'ור ימינה (העלאה בחצי טון) נוצר הסולם דו דיאז מז'ור סולם
אשר מכיל 7 דיאזים. כאשר אנו מזיזים את הסולם דו מז'ור שמאלה (הנמכה בחצי טון) נוצר הסולם
דו במול מז'ור, סולם אשר מכיל 7 במולים וכדומה....    

 
21 סולמות מינוריים: ( הסולמות עם סימניות הדיאז/במול כפול אינן בשימוש יומי ).
 אלו הם 21 סימני הסולמות במינור, סימנים אלו נובעים מהזזה ימינה או שמאלה  של 7 צלילי היסוד.
לדוגמא - כאשר אנו מזיזים את הסולם לה מינור ימינה (העלאה בחצי טון) נוצר הסולם לה דיאז מינור
סולם אשר מכיל 7 דיאזים. כאשר אנו מזיזים את הסולם לה מינור שמאלה (הנמכה בחצי טון) נוצר
הסולם לה במול מינור, סולם אשר מכיל 7 במולים וכדומה...

סימני היתק בסולם
     #      =  דיאז       
     b      =  במול

     x      =  דיאז כפול
    bb     =  במול כפול

בכל סולם נשתמש בסימנים המתאימים לסולם 
לדוגמא בסולם מי מינור נשתמש בדיאז אחד בלבד בצליל פה (ראה מעגל הקוינטות). 

שם הסולם

  Major  = מז'ור
  minor  = מינור
  לדוגמא- שמו של סולם לה במול מז'ור יסומן כך :  Ab-Major
  לדוגמא- שמו של סולם רה מינור יסומן כך:  D-minor

שם הסולם בשפה הגרמנית 

 Dur       =  מז'ור
      moll = מינור
       
       #    =     S
       b           =   es
 לדוגמא : לה במול מז'ור יסומן    Aes dur
               פה דיאז מינור יסומן  Fs  moll


 
סולמות במוזיקה האירופאית מערבית   
 
סה"כ: 42 סולמות
 
(במוזיקה האירופאית מערבית)
בשימוש יומי
 32 סולמות

 (בשימוש יומי שוטף)
מקבילים: 16 סולמות
8 במז'ור  8 במינור

(בעלי אותם סימני היתק)
חופפים: 8 סולמות
 
 (בעלי אותה טוניקה)
7 במז'ור 8 במז'ור דו מז'ור-לה מינור דו מז'ור- דו מינור
7 במינור 8 במינור סול מז'ור-מי מינור רה מז'ור-רה מינור
7 במול מז'ור 2 בדיאז מז'ור רה מז'ור-סי מינור מי מז'ור-מי מינור
7 במול מינור 5 בדיאז מינור לה מז'ור-פה דיאז מינור פה מז'ור-פה מינור
7 דיאז מז'ור 6 במול מז'ור מי מז'ור-דו דיאז מינור סול מז'ור-סול מינור
7 דיאז מינור 3 במול מינור סי מז'ור-סול דיאז מינור לה מז'ור-לה מינור
    פה דיאז מז'ור-רה דיאז מינור סי מז'ור-סי מינור
    דו דיאז מז'ור- לה דיאז מינור דו דיאז מז'ור –דו דיאז מינור
    לה מינור-דו מז'ור  
    רה מינור-פה מז'ור  
    סול מינור-סי במול מז'ור  
    דו מינור- מי במול מז'ור  
    פה מינור- לה במול מז'ור  
    סי במול מינור-רה במול מז'ור  
    מי במול מינור-סול במול מז'ור  
    לה במול מינור- דו במול מז'ור  
 
 
המשך צפייה מהנה ! 
 
 
 <<< חזרה לדף קודם                                                                                                          המשך בעמוד הבא >>>
 
 
 
 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים