תיאוריה מוזיקלית  

      חיים לוי
 
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


מונה:

מודוסים

דף הבית >> תיאוריה מוזיקלית >> סולם מוזיקלי >> מודוסים
צופים יקרים!


מודוסים - מודוס - צורת כתיבת הלחנה ללא שימוש בסימני ההיתק. 
ניתן לומר בפשטות כי סולמות המודוסים מורכבים אך ורק מ-7 צלילי היסוד בלבד. בסולמות המודוסים לא נכללים 5 סימני ההיתק. 

מדובר למעשה בשימוש בקלידים הלבנים בלבד. מודוס ביוונית פירושו תבנית – דרך מוזיקלית. (מודה חדשה).
בתקופת יוון העתיקה המוזיקה צמחה מתוך העם אנו יודעים איך המודוסים נשמעים ולכן ניתן לשחזר מודוסים אלו. המודוסים נשמרו ובמספר כנסיות אורתודוקסיות עדיין שרים מודוסים אלו עד עצם היום הזה.


במודוסים אלו השתמשו עוד מתקופת ימי הביניים - המונח "ימי הביניים" מציין תקופה באירופה, שנמשכה כאלף שנים בין המאה ה-5 ובין המאה ה-15, או ליתר דיוק מסוף תקופת האימפריה הרומית המערבית ועד לתקופת הרנסנס.

נאמר בפשטות, עוד בטרם המציאו את הפסנתר שאנו מכירים היום אשר מכיל מקשים לבנים ומקשים שחורים, הרי שהפסנתר הקודם היה בעל 7 צלילים בלבד ללא המקשים השחורים. 

קיימים 7 מודוסים שונים, המודוסים מכילים 7 צלילים מוזיקליים שאינם בהכרח בתדר המוזיקלי הקיים כיום במוזיקה האירופאית מערבית. מדובר בשבעה צלילים שהאחד גבוה מהשני ושעליהם הושתתה המוזיקה של ימי הביניים והרנסאנס (מודוס משמעו מודל/תבנית ביוונית). החל מהמאה ה-17 השימוש במודוסים במוזיקה המערבית פחת. .כיום משתמשים במודוסים בעיקר בפלמנקו, ג'אז, חזנות, ובמוזיקה קלאסית מודרנית. מודוסים שימשו אף בזמר העברי המוקדם. כמו כן, קיים שימוש רב במודוסים במוזיקה לסרטים שכן הם יוצרים מצלולים ו"תחושות" שלא קיימים בסולם המז'ורי או המינורי הרגילים.

מודוסים הומצאו למעשה בתקופת ימי הביניים והרנסאנס הם בעצם 7 צלילים בדומה לצלילים דו רה מי פה סול לה סי אך לא באותו תדר צלילי המוכר לנו כיום. יש לציין כי מודוס אינו סולם מוזיקלי כפי שהוא מוכר לנו כיום היות והמודוס אינו כולל את צליל הטוניקה, צליל מוביל, דרגות הסולם, אקורדים וכמו כן לא ניתן לבצע הרמוניה וטרנספוזיציה למודוס שהרי הוא אינו כולל את שבע דרגות הסולם. כמו כן כפי שכבר נאמר המודוס כולל 7 צלילים שאינם בגובה התדר הקיים כיום .

בכדי להבין את המודוסים, נתבונן לדוגמה בתוים: דו,רה,מי,פה,סול,לה,סי המרכיבים את סולם דו מז'ור, שצליל הטוניקה שלו הוא דו. אם נשתמש באותם הצלילים של דו מז'ור, אך נתייחס לטוניקה שונה, יתקבל המודוס המכונה יוני. לתשומת לב- מדובר במודוס יוני ולא בסולם דו מז'ור שהרי אין שום קשר בין סולם דו מז'ור המכיל 12 צלילים במרווח טונלי של חצי טון, לבין מודוס יוני אשר מכיל 7 צלילים במרווח מיקרוטונלי. (מרווח אקראי).. 

בכדי להבין, המודוסים הומצאו למעשה ביוון העתיקה כ-1000 שנים לפני המצאת הסולם הטונלי ע"י גיום דה מאשו. בכדי שנבין כביכול הפסנתר דאז הפסנתר הישן כלל רק קלידים לבנים ולא כלל קלידים שחורים שהרי אלו הומצאו מאוחר יותר. עם המצאת הסולם האירופאי מערבי בעל 12 חצאי הטונים. 

ובכן מהו מודוס? ואיך אנו מתייחסים אליו היום? 
כיום מה שנעשה בנושא זה , זו מין הכלאה של 7 צלילי המודוסים בתוך 42 הסולמות הטונליים הקיימים כיום.

לדוגמא, אם נתייחס לשבעת צלילי היסוד של המוזיקה המערבית וננתק מתוך זה את 7 הצלילים אשר מרכיבים את המודוס , הרי ניתן לומר לשם השוואה ונוחות כי אם ננגן על הפסנתר את הצלילים מדו רק על קלידים לבנים הרי שנקבל את המודוס יוני.  כלומר לא לחצנו על שום קליד שחור.

דוגמה נוספת, אם ננגן על הפסנתר מהצליל רה ורק על הקלידים הלבנים, הרי שיתקבל מודוס בשם מודוס דורי.


ולכן עקב הכלאה זו ניתן לומר לדוגמא- כי מודוס רה דורי הוא כביכול סולם מינורי שהדרגה השישית בו שונתה וכעת היא סקסטה גדולה מן השורש, ולא סקסטה קטנה כמו בסולם המינור הטבעי.

אותה השיטה מייושמת גם לגבי כל שאר 7 המודוסים: כאשר מייחסים בנגינת צלילי הסולם דו מז'ור לדו כאל הטוניקה, מתקבל המודוס "יוני" (שהוא למעשה סולם מז'ורי); כאשר מתייחסים לרה כאל הטוניקה, מתקבל המודוס דורי; כאשר מתייחסים למי, מתקבל המודוס פריגי; כאשר מתייחסים לפה, מתקבל המודוס לידי; כאשר מתייחסים לסול, מתקבל המודוס מיקסולידי; כאשר מתייחסים ללה, מתקבל המודוס איאולי (מינור טבעי); וכאשר מתייחסים לסי, מתקבל המודוס לוקרי.
 
לצורך ההכלאה שוייכו 7 המודוסים ל-2 קבוצות: מודוסים מז'וריים ומודוסים מינוריים. כך אפשר לאמוד את השינויים בהם לעומת הסולם המז'ורי והמינורי ביתר קלות. המודוסים המזו'ריים הם: יוני, לידי ומיקסולידי; המודוסים המינוריים הם: דורי, פריגי, ואיאולי. מודוס יוצא דופן הוא המודוס הלוקרי, הוא נקרא "סולם חצי מוקטן", משום שהדרגה הראשונה, השלישית החמישית והשביעית שלו יוצרות אקורד חצי מוקטן (הדרגה החמישית בלוקרי מונמכת).
 
טבלה מודוסים – מרווח מצליל הטוניקה 
להלן טבלה המתארת את המרווחים השונים בכל סוג מודוס מרווח מצליל הטוניקה . יש לציין כי מודוס ניתן לבנות מכל אחד מ-7 צלילי היסוד בלבד. וכן שמות המודוסים על פי צליל ההתחלה, וגודל המרווח שבין כל דרגה לצליל היסודי.

טבלה – השיטה לזיהוי מודוסים –מרווח מצליל הטוניקה


טוניקה מודוס סקונדה טרצה קוורטה קוינטה סקסטה ספטימה
C יוני גדולה גדולה זכה זכה גדולה גדולה
G מיקסולידי גדולה גדולה זכה זכה גדולה קטנה
F לידי גדולה גדולה מוגדלת זכה גדולה גדולה
A איאולי גדולה קטנה זכה זכה קטנה קטנה
D דורי גדולה קטנה זכה זכה גדולה קטנה
E פריגי קטנה קטנה זכה זכה קטנה קטנה
B לוקרי קטנה קטנה זכה מוקטנת קטנה קטנה

טבלה מודוסים – מרווח בין שני צלילים - תבנית 
להלן טבלה המתארת את המרווחים השונים בכל סוג מודוס מרווח בין שני צלילים. יש לציין כי מודוס ניתן לבנות מכל אחד מ-7 צלילי היסוד בלבד. טבלה זו מתארת למעשה את תבנית הסולם לכל 7 המודוסים.    
  
טבלה – תבנית מודלית  -מרווח בין שני צלילים  השוני המהותי בין תבנית מודלית לבין תבנית טונלית הוא בטון המוביל. שוני זה גרם לאפשרות בנייתם של  42 סוגי סולמות בשיטה הטונלית לעומת רק 7 סולמות אשר היו בשיטה המודלית. (7 סולמות במינור * 3 סוגי סולמות: רגיל,במול,דיאז = 21 סולמות במינור  ו-7 סולמות במז'ור * 3 סוגי סולמות :רגיל,במול,דיאז= 21 סולמות במז'ור ובסה"כ 42 סוגי סולמות בשיטה הטונלית)... 
ברור איפה כי השיטה הטונלית רחבה יותר ומאפשרת ביטוי מוזיקלי רחב יותר ..
כלומר בשיטה המודלית היו לנו רק 7 מודוסים לעומת השיטה הטונלית יש לנו 42 סולמות 21 במז'ור ו-21 במינור. 
בדוגמה מופיעים 7 המודוסים והסולמות במזור או במינור המקבילים להם בלבד (כאמור ישנם עוד 35 סולמות שנוספו מאז השיטה המודלית לעומת השיטה הטונלית). 
טוניקה מודלי/טונלי מרווח-7 מרווח-6 מרווח-5 מרווח-4 מרווח-3 מרווח-2 מרווח-5. התווים של  7 המודוסים להלן התווים של 7 המודוסים הקלאסיים (יש לציין שכל מודוס יכול להתחיל מאחד מ-7 צלילי היסוד בלבד). ולמעשה מדובר ב-7 תבניות שונות.
 
זיהוי סוג מודוס
לעתים אנו שרים יצירות מתקופת הרנסנס והבארוק ואנו נדרשים לזהות את סוג הסולם. על מנת לזהות את סוג הסולם יש ללכת לסוף היצירה לשורת הבס ולבדוק את גובה הצליל. (לצורך המחשה נלקחה היצירה haleluya של הקומפוזיטור Orlando di lasso  אשר חי בתקופת הבארוק).  בדוגמא זו אנו רואים כי הסולם בין זממנו הוא D-minor  ובסיומת הבס  גובה הצליל הוא C

ולכן, היות והצליל האחרון ביצירה הנו  C, בודקים לפי הטרצה האם מז'ור או מינור ובונים את הסולם במקרה זה הטרצה הינה קטנה ולכן מדובר בסולם D-minor.
בונים סולם דו מז'ור רגיל בודקים לפי סימני ההיתק בסולם היכן בוצעה ההגבהה או ההנמכה.בודקים מול הטבלה וקובעים את סוג המודוס.  במקרה זה בוצעה הנמכה של חצי טון בצליל השביעי B ולכן מדובר במודוס מיקסולידי.
 
הערה: כדי לבנות סולם מודוס מכל צליל נתון, יש לשמור על תבנית המודוס בסולם . כלומר, יש לבנות את הסולם על פי השיטה הישנה אשר בה היו רק 7 צלילים. (צלילים במקשים הלבנים). 

זיהוי סוג סולם 

להלן השלבים לזיהוי סוג המודוס 
 1. זהה את הטוניקה של היצירה. 
 2. אם הטרצה גדולה: שלוש האפשרויות הם:
      C = יוני  ספטימה גדולה  קוינטה זכה
      F = לידי  ספטימה גדולה קוורטה מוגדלת
      G = מיקסולידי ספטימה קטנה 
3. אם הטרצה קטנה: ארבע האפשרויות הם:
     A=  איאולי סקונדה גדולה  סקסטה קטנה
     D=  דורי סקונדה גדולה     סקסטה גדולה
     E=  פריגי  סקונדה קטנה   קוינטה זכה
     B=  לוקרי   סקונדה קטנה  קוינטה מוקטנת 
      
 
המשך צפייה מהנה! 
 

 <<< חזרה לדף קודם                                                                                                              המשך בעמוד הבא >>>


 
לייבסיטי - בניית אתרים