תיאוריה מוזיקלית  

      חיים לוי
 
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


מונה:

בשפה הגרמנית

דף הבית >> דיקציה >> בשפה הגרמנית
צופים יקרים!


ווקאלים – Vocal- בשפה הגרמנית
אחד הקשיים בהגייה בגרמנית נובע מהגייתם של 17 ווקאלים שבהם ההבדלים דקים במיוחד והם אשר גורמים
לשפה . אופן הגייתם של 17 ווקאלים אלו קשים בזמן דיבור וקשים במיוחד בזמן שירה. 17 הווקאלים אלו מחולקים
ל-8 תנועות ארוכות, 7- תנועות קצרות ו- 2 תנועות זנוחות:
 
מס' ווקאל פונטית מילים לדוגמא בכתיב פונטי  הגייה בעברית אופי התנועה
1 a [  a   ] Basel Ba:zel  בה-זל ארוכה
2 A [  a   ] Halle halle  ה-לה קצרה
3 i [   i   ] Wien wi:en  וייאן ארוכה
4 I [   I   ] Finnland e  fInnland פין-לאנד קצרה
5 E [  E  ] jena Je:na ויי-נה ארוכה
6 e [   e  ] Vater f a:ter  פא-תר ארוכה
7 e [   8  ] Bern b 8r n  ברן קצרה
8 o [  o   ] Rom ro:m רום ארוכה
9 0 [  0   ] Bonn Bo:nn בון קצרה
10 u [  u   ] Budapest bu:dapest  בו-דה- פסט ארוכה
11 U [  U   ]   Stuttgart stUttgart  שטוט-גרט קצרה
12 y [   y   ] Zurich zy:rich  צו-ריך ארוכה
13 Y  [  Y   ] Munchem mYnchem  מינ-שן קצרה
14 O [  O  ] Osterreich O:sterreich  או-סטריש ארוכה
15 oe [  oe  ] Koln koeln  קא-לן קצרה
16 פ [  פ    ] Danke danke דנ-קה זנוחה
17 ר [  ר   ] Partner partner פר-טנר זנוחה
 
עיצורים  - Consonant- בשפה הגרמנית  
 
עיצור
(קונסוננט)
פונטית מילים לדוגמא כל המילה בכתיב פונטי הגייה בעברית
p [  p  ] Paris pa:ris  פ-ריס
b [  b  ] Leben li:ben  ליא-בן
t [   t  ] Und u:nt  אונט
d [  d  ] Reden re:den  ריא-דן
k [  k  ] Blicken bli:ken בלי-אי-קן
g [  g  ] Sagen za:gen  זא-גן
 
        
דו תנועה  - Diphthongs -בשפה הגרמנית
פרושו: שתי תנועות על הברה אחת .עוברים בהברה מווקאל אחד לשני וההדגשה היא על ההברה הראשונה.
בזמן שירה חייב הווקאל הראשון מבין השניים להיות ארוך כדי למנוע רושם של שתי 
הברות לפיכך יש לדחות את התנועה השנייה ממש לסוף הצליל. (לעיתים קובע המלחין את חלוקת  ההברות כביכול מדובר בשתי הברות ואז
יש להתחשב בכוונותיו).
                           
  
בשפה הגרמנית  קיימים 5  "דו תנועות" והן: 
  
diphthonas פונטית מילים לדוגמא כל המילה בכתיב פונטי הגייה בעברית
 
ai [  ai  ] Saiten sai:ten  זייטן
ei [  ei  ] Zeit zei: צייט
au [  au ] Blau blau  בלאו
ie [  ie  ] viel Viel פיל
eu [ eu  ]   Neun neu נאון
 
 
אותיות מתחלפות - בשפה הגרמנית        
  
בכתב הגרמני המיקום בהגייה מתחלף ל: המילה בגרמנית הגייה בעברית
V בתחילת מילה מתחלפת ל-       F Viel ( פיאיל)
W בתחילת מילה מתחלפת ל-       V Wie ( וי )
D בסוף מילה מתחלפת ל-           T Und ( אונט )
S בתחילת מילה מתחלפת ל-       Z so ( זו )
S בסוף מילה ללא שינוי -           S eins ( איינס )
Ki בתחילת מילה ללא שינוי     Ki kinder ( קינ-דר )
ß בסוף  מילה מתחלפת ל-           S  laß ( לס )
St בתחילת מילה מתחלפת ל-       Sh Stunde ( שתונ-דה )
Sch בתחילת מילה מתחלפת ל-       Sh schon ( שו-און )
Ch באמצע מילה מתחלפת ל-         Sh mochten ( מואו-שטן )
Ch בסוף מילה ללא שינוי         Ch nach )נאכ)
Z בתחילת מילה מתחלפת ל-         Ts Zoo ( צו )
b בסוף מילה או לאחר הברה         P sterb ( סטרפ )
pf באמצע מילה מתחלפת ל-         f abgepfluckt (אפגה-פלוקט )
gs בסוף מילה מתחלפת ל-         k herzigs (הרציקז )
ie באמצע מילה מתחלפת ל-          I Die ( די  )
ei באמצע מילה מתחלפת ל- ai Dei ( דאי )
See בתחילת מילה מתחלפת ל- zi Seele ( זי-לה)
g בסוף מילה מתחלפת ל-         k tag ( טאק)
 
 
אותיות מיוחדות - בשפה הגרמנית     
אוּמְלָאוּט (הוגים כ-um-laut), הוא תוספת שתי נקודות במאוזן מעל אחת מהאותיות o,u,a כדי להורות על
שינוי הגייתה. ה- אומלאוט משמש כיום בשפות: גרמנית, דנית, שבדית, נורבגית, איסלנדית, פינית, הונגרית, טורקית ועוד.
מקור המילה בגרמנית (um פירושו סביב, laut פירושו צליל, בהשאלה - שינוי צליל).
בשפה הגרמנית שלוש תנועות אומלאוט , אשר נהגות בצורה שונה, אותיות אלו מודגשות בשתי נקודת מעליהן.
בהתאם לדוגמאות שלהלן:
 
Ää ɛ נהגית כתנועת צרה פתוחה ( כמו הדוגמא כלב בעברית)
 
 
 
Öö ø נהגית כתנועת ביניים בין צרה לחולם. כמו הצירוף EU בצרפתית. לעתים ארוכה וסגורה כמו במלּה   hören וּלעתים קצרה וּפתוחה כמו במּלּה Förster. טיפּ להגיה: ליצור עם השפתיים "אוֹ" (o) ובלי לשנות את צורתן לומר "אֶה" (e).
 
 
Üü y נהגית כתנועת ביניים בין חיריק לקובוץ, דומה לצליל האות U הצרפתית. לעתים סגורה יותר וארוכה (über) וּלעתים קצרה וּמעט פתוחה יותר (hübsch). טיפּ להגיה: ליצור עם השפתיים "אוּ" (u) ובלי לשנות את צורתן לומר "אִי" (i).
 
 
הסימון הגראפי   הערך הפונטי
AI/ai   נהגה כ-אַיְי
AU/au   נהגה כ-אַאוּ
ÄU/äu   נהגה כ-אוֹי
EI/ei   נהגה כ-אַיְי
EU/eu   נהגה כ-אוֹי
 
 
     
דוגמאות לשימוש באומלאוט בגרמנית:
      Mann/Männer איש ואנשים

      lang/länger ארוך וארוך יותר
      Haus/Häuser בית ובתים
      Mutter/Mütter אם ואמהות
      München = מונשן
      Göttingen = גוטינגן
      Führer = פורהר
 

 
 המשך צפייה מהנה!
 
 
<<< חזרה לדף קודם                                                                                           המשך בעמוד הבא >>>
 
 

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים